Adakah senang untuk melihat “Proboscis Monkey” ?

Sungai Klias terkenal dengan habitat Proboscis Monkey,peluang untuk melihatnya sangat tinggi.